АРИУТГАХ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ ШИНГЭНИЙГ ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭХ ВЭ?